Nederlandse online kansspelenmark stabiel

De legale markt voor online casino & kansspelen die 1 oktober 2021 is geopend, toont zich volgens de Kansspelautoriteit behoorlijk stabiel. Op haar website meldt de waakhond dat het maandelijkse brutospel resultaat (BSR; inzet minus uitgekeerde prijzen) ongeveer 80 miljoen euro bedraagt.

De KSA baseert zich op de Monitoringsrapportage online kansspelen. Op 1 oktober 2021 waren er tien vergunninghouders, inmiddels is dat aantal gegroeid tot maar liefst 22 licenties. Dit verliep wel geleidelijk waardoor de toename van het aantal vergunningen niet leidde tot een stijging van het BSR: in het eerste halfjaar van 2022 fluctueerde dat steeds tussen de 90 miljoen euro in januari en 75 miljoen euro in de twee maanden daarna). In juli van dit jaar bedroeg het BSR ruim € 86 miljoen euro.

Gameraccounts

Hoeveel Nederlanders precies bij legale kansspelaanbieders spelen is niet bekend, omdat het mogelijk is bij meer kansspelaanbieders een spelersaccount te hebben. In juli 2022 werd er daadwerkelijk gespeeld met 563 duizend accounts. Het gemiddelde maandelijkse verlies dat per spelersaccount werd geleden, was 153 euro.

Verslavingspreventie

De doelstelling van de Wet Kansspelen op afstand was dat minstens acht van de tien spelers drie jaar na de opening van de legale online & live casinos kansspelmarkt alleen nog bij legale aanbieders spelen in een veilige omgeving met voldoende aandacht voor verslavingspreventie. De monitoringsrapportage laat wat dit betreft een gunstig beeld zien: 85 procent van de online spelers speelden uitsluitend bij legale aanbieders.

Cruks

Op 1 oktober 2021 startte, gelijktijdig met de opening van de legale online kansspelmarkt, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). Inmiddels staan er meer dan 23 duizend mensen geregistreerd. Hierdoor kunnen zij gedurende minstens zes maanden niet deelnemen aan een kansspel. Elke keer als een speler wil deelnemen aan een risicovol kansspel, moet de aanbieder controleren of er een registratie in Cruks is.

1

One thought on “Nederlandse online kansspelenmark stabiel

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loader