Nieuwe en striktere regels voor online gaming in Verenigd Koninkrijk

“Er komen nieuwe en strengere eisen aan”, dat is de conclusie nu de Gambling Commission een nieuw regelement heeft gelanceerd over het invoeren van strengere regels voor haar licentiehouders. De commissie kwam volgens eigen zeggen tot dit besluit ‘om gokschade en gokproblemen te identificeren en aan te pakken’.

De nieuwe regels werden dinsdagochtend gelanceerd. In het document roept de kansspelcommissie van het Verenigd Koninkrijk op tot standpunten en aanvullende eisen voor exploitanten met een vergunning in Engeland. Het betreft hier met name de procedure om klanten te identificeren die mogelijk risico lopen op gokschade en een verzoek om meer interactie te hebben met de klanten en tijdig actie ondernemen om potentiële schade te voorkomen.

Feedback

De kansspelcommissie legde uit dat ze feedback zou verwachten van een reeks betrokken partijen over verschillende voorstellen die bedoeld zijn om de positie van haar licentiehouders te versterken om te handelen op basis van beschikbare informatie over de kwetsbaarheid van een klant, maar ook  om een ​​goede beoordeling uit te voeren of een klant zich wel kan veroorloven om hun gokgewoonte te financieren tegen de door de Britse toezichthouder vastgestelde gokdrempel.

De commissie merkte verder op dat zij nog op zoek is naar de diverse niveau waarop bepaalde drempels worden ingesteld om een betaalbaarheidscontrole uit te voeren. Zoals hierboven vermeld, is het voorstel op dinsdag 3 november bekrachtigd en hebben belanghebbenden tot 12 januari 2021 de tijd om hun opmerkingen en standpunten in te dienen.

| “Industrie niet geslaagd in missie” |

De Gambling Commission merkte op dat online gokexploitanten met een vergunning in Groot-Brittannië altijd al de mogelijkheid hadden om klanten te identificeren die het risico lopen te worden geschaad door hun gokgewoonte. Dat bewijst volgens de toezichthouder dat “de industrie deze mogelijkheid niet voldoende heeft gebruikt om de schade te verminderen. De missie om dit zelf te reguleren is dan ook mislukt.”

Uitvoerend directeur van de Gambling Commission, Tim Miller, wees erop dat hoewel sommige van de lokaal gelicentieerde bedrijven “hun klantinteractieprocessen zijn blijven verbeteren, maar veel online casino operators geen drempels vaststellen voor actie op het juiste niveau” en bovendien bij vaststelling van een probleem niet de juiste actie(s) ondernemen of te langzaam  handelen en communiceren over de problematiek.

De heer Miller ging verder met te zeggen dat het nu duidelijk is dat de kansspelcommissie “harde eisen moet stellen om consistente normen vast te stellen” en dat de toezichthouder een open discussie wil met zijn licentiehouders, hun klanten en mensen met veel ervaring op dit vlak om op die manier ervoor te zorgen dat er een juist evenwicht gevonden wordt tussen “de vrijheid van de consument ​​en bescherming om gokschade te voorkomen.”

Noodzakelijke regulering

Het nieuws over de nieuwe regels omtrent spelers-acceptatie komt kort nadat drie gokexploitanten werden uitgescholden vanwege ernstige zwakheden in hun sociale verantwoordelijkheid en anti-witwaspraktijken.

BGO Entertainment, GAN plc en NetBet Enterprises Limited waren de drie bedrijven die door de toezichthouder werden bestraft. Alle drie de exploitanten bleken niet goed met klanten gecommuniceerd te hebben met klanten die tekenen van gokproblemen hadden vertoond. Bovendien hadden ze ook verzuimd om zorgvuldig de bron van inkomsten te onderzoeken die klanten gebruikten om hun gokgedrag te financieren. Het is dan ook niet toevallig dat de commissie nu met haar voorstel op de proppen komt.

0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

loader