Zorgplicht casino’s hoog op agenda van Kansspelautoriteit

Kansspelaanbieders vullen hun zorgplicht voor spelers nog onvoldoende in, zo stelt de Kansspelautoriteit bij monde van de voorzitter. “Als zij hun verantwoordelijkheid niet snel serieus nemen, ligt overheidsingrijpen voor de hand”, aldus René Jansen tijdens de jaarlijkse conferentie van Gaming in Holland.

Spelers en aanbieders verantwoordelijkheid geven

Op de website van de KSA staat te lezen dat Jansen op de conferentie erop gewezen heeft dat de Nederlandse wetgever ervoor koos spelers en aanbieders een eigen verantwoordelijkheid te geven. Zo stellen spelers zelf hun speellimieten in. Als gevolg van die keuze moeten online casino aanbieders een risicoprofiel maken van hun klanten.

Vervolgens moeten ze tijdig ingrijpen als er signalen zijn van risicovol gedrag. Dat is bijvoorbeeld langdurig spelen of hoge inzetten doen. De KSA-voorzitter benadrukte dat kansspelaanbieders deze verantwoordelijkheid niet mogen afdoen als een administratieve verplichting. Waarmee hij ook doelde op de CRUKS register.

Andere keuzes

In andere landen maakten wetgevers andere keuzes, hield Jansen zijn gehoor voor, bijvoorbeeld door stortings- of verlieslimieten in te stellen. ‘Ik durf de voorspelling wel aan dat als blijkt dat aanbieders hun verantwoordelijkheid niet razendsnel serieus genoeg nemen, overheidsingrijpen op de loer ligt’, waarschuwde hij.

Intensivering toezicht

De KSA-voorzitter kondigde een intensivering van het toezicht aan. Eerder nam de KSA de beleidsplannen van kansspelaanbieders op het gebied van verslavingspreventie onder de loep, nu verschuift de focus naar de praktische invulling daarvan. ‘Bij concrete signalen waaruit evident is dat aanbieders de zorgplicht niet naleven, zullen we niet aarzelen direct in te grijpen.’

0

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

loader